تحصیل

ویزای تحصیلی

ویزای تحصیلی

ویزای تحصیلی  ویزای تحصیلی، پیگیری آموزش در کشور مورد نظر است. برای اخذ ویزای تحصیلی گام اول پذیرش از دانشگاه کشور مقصد است. هر کشوری با توجه به قانون مهاجرت خود، هزینه های متفاوتی را برای اخذ ویزای تحصیلی درخواست ...

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید