ثبت شرکت در عمان

ثبت شرکت در عمان

 

کشور عمان در شرق شبه جزیره ی عربستان و جنوب دریای عمان قرار دارد. عمان به سوئیس خاورمیانه مشهور است و پایتخت این کشور مسقط است. عمان بدلیل پیشینه ی تاریخی و جایگاهی که بر روی نقشه دارد (ارتباط با کشورهای مختلف از طریق راه آهن، جاده، دریا و هوایی) یکی از کشورهای پیشرو در حوزه ی تجارت بین الملل محسوب می شود. لازم به ذکر است که با داشتن پاسپورت این کشور می توان به 43 کشور، آزادانه مهاجرت کرد. همچنین کشور عمان رتبه ی پنجاه و ششم را در رنکینگ جهانی دارد . ثبت شرکت در عمان بسیار امن و مناسب است و نیازی به مراحل پیچیده ی اداری ندارد.

 

 

مزایای ثبت شرکت در کشور عمان

 

۱- کشور عمان در سازمان تجارت جهانی WTO   عضو می باشد.

۲- شرکت های با مسئولیت محدود LLC که در کشور عمان ثبت شده است از مواردی مثل سود سهام، مالیات تکلیفی و اموال و مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

۳- کشور عمان از چندین منطقه ی آزاد تجاری و ناحیه ی صنعتی تشکیل شده است که به شرکت های خارجی حق مالکیت بخشیده و تا پنجاه سال آن ها را از مالیات معاف می نماید.

۴- سرمایه گذاران مختلف می توانند در این کشور با اطمینان سرمایه گذاری های بلندمدت انجام دهند و این بدلیل امنیت بسیار بالا و ثبـات اقتصادی عمان است.

۵- قرار دادهای دولتی، سود بیشتری برای افراد به ارمغان می آورند و شرکت های خارجی با ثبت قرارداد های دولتی می توانند صد در صد مالکیت خارجی داشته باشند.

۶- امکان صادرات و واردات کالا به تمامی نقاط جهان بدون محدودیت های بین المللی امکان پذیر می باشد.

۷- تاجران ایرانی می توانند از بندر صحار کالاهای خود را منتقل کنند و از این طریق، واردات کالا به ایران را تا حد بسیار زیادی کاهش دهند.

 

ﻣﺮاﺣﻞ ثبت شرکت در عمان

 

شروع کار و ثبت شرکت در عمان، دارای ۵ مرحله می باشد:

متقاضی ملزم به ارائه ی ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ادارات دوﻟتی از ﺟﻤﻠﻪ اداره ی ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛت ها، اداره ی ﻣﺎﻟﻴﺎت و اداره ی ﺗﺎﻣﻴﻦ اجتماعی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ی ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ﻳﻚ روز می باﺷﺪ و ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪ ای در ﻗﺒﺎل آن دریافت ﻧمی گردد.

ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ در اداره ی ﺛﺒﺖ ﺷﺮکت های ﺗﺠﺎری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎنی و ﺻﻨﺎﻳﻊ می باشد که ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ﻫﻔﺖ روز است.

ﻣﻌﺮفی و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ در اداره ی ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن آن ﻳﻚ روز است و بدون اخذ ﻫﺰﻳﻨﻪ می باشد.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﻛﺖ در اداره ی ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎعی که ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ﻳﻚ روز و ﺑﺪون اﺧﺬ ﻫﺰﻳﻨﻪ است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید